top of page
Search
  • Writer's pictureJ.NOPPON

ความแตกต่างของ Digital supply network 4.0 กับ Supply chain ในปัจจุบัน ?

การออกแบบโรงงานอัจฉริยะในยุค 4.0 แสดงถึงความก้าวกระโดด จากระบบอัตโนมัติแบบเดิมไปสู่ระบบที่เชื่อมต่อกันอย่างเต็มรูปแบบและยืดหยุ่นในการทำงานผ่านเน็ตเวิร์ค ผู้ผลิตหลายรายใช้ประโยชน์จากการออกแบบโรงงานอัจฉริยะ 4.0 ในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนและกำหนดเวลาโดยใช้ข้อมูลการผลิตและสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์หรือการนำไปใช้แสดงข้อมูลสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร แต่การออกแบบโรงงานอัจฉริยะ 4.0 ที่แท้จริงนั้นหัวใจของระบบนั้นคือ ความพยายามที่จะให้องค์กรมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีและเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน การออกแบบโรงงานอัจฉริยะ 4.0 นั้นเป็นส่วนสำคัญของระบบอุปทานดิจิทัลที่กว้างขึ้นและมีหลายแง่มุมที่ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน

1. Traditional Supply chain

การเชื่อมต่อแบบปัจจุบัน ห่วงโซ่ของระบบเป็นการเชื่อมต่อกันเป็นลำดับ โดยเริ่มจาก การออกแบบพัฒนาสินค้า>การวางแผน>จัดหาวัตถุดิบ>ผลิตสินค้า>การจัดส่ง>สนับสนุน จะเห็นได้ว่ารูปแบบปัจจุบันนั้นมีการออกแบบและการทำงานเป็นเส้นตรง


2. Digital supply networks

การเชื่อมต่อกันเต็มรูปแบบ โดยมีส่วนกลางคือระบบดิจิตอลเป็นตัวเชื่อมโยง มีการเชื่อมโยงจากแต่ละห่วงโซ่ไปยังจุดอื่น ๆ ของเครือข่ายทำให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นระหว่างกัน แตกต่างจากการเชื่อมต่อแบบปัจจุบันที่เชื่อมต่อกันเป็นลำดับ ในรูปแบบนี้เป็นการสื่อสารหลายทิศทาง โดยสร้างการเชื่อมต่อระหว่างกันเอง


ทางเรา Alma Architect ขอยกตัวอย่างของการออกแบบโรงงานอัจฉริยะ 4.0 และการนำไปประยุกต์ใช้ตัวอย่างของโครงการ Microsoft’s digital factories


บริษัท ไมโครซอฟต์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี ได้นำร่องประยุกต์เป็นต้นแบบในการศึกษาการใช้งาน โดยเน้นไปที่การผลิตสินค้าที่มีความยืดหยุ่นและเป็นระบบที่อัตโนมัติที่ง่ายต่อผู้ใช้งาน แนวคิดการออกแบบนั้น มุ่งเน้นสร้างสินค้าที่ดีที่สุด สิ่งที่สำคัญที่จะสามารถทำเช่นนั้นได้ คือระบบที่สามารถติดตามคุณภาพของสินค้า ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เป็นกุญแจความสำเร็จของบริษัท ไมโครซอฟต์1,638 views0 comments

Komentarze


bottom of page