Office-alma architect

Office-alma architect

รับออกแบบ ออฟฟิศ

alma-concept

alma-concept

ออฟฟิศ แนวทางการออกแบบ

Office-elevation 1

Office-elevation 1

ออฟฟิศ รูปด้าน 1

Office-elevation 2

Office-elevation 2

ออฟฟิศ รูปด้าน 2

Office-section A

Office-section A

ออฟฟิศ รูปตัด A

Office-section C

Office-section C

ออฟฟิศ รูปตัด B

Office-alma architect

Office-alma architect

รับออกแบบ ตกแต่ง ออฟฟิศ

Office-alma architect

Office-alma architect

รับออกแบบ ปรับปรุง ออฟฟิศ

Office-alma architect

Office-alma architect

alma-architect รับออกแบบ ออฟฟิศ

Office-alma architect

Office-alma architect

ตกแต่งภายใน ออฟฟิศ

Office-alma architect

Office-alma architect

ตกแต่งภายใน ออฟฟิศ

Office-alma architect

Office-alma architect

ตกแต่งภายใน ออฟฟิศ

Office-alma architect

Office-alma architect

ตกแต่งภายใน ห้องประชุมออฟฟิศ

Office-alma architect

Office-alma architect

ตกแต่งภายใน ห้องรับรองออฟฟิศ

OFFICE POWER TELCO PROJECT

Design office The concept for the building in accordance with the business. We are using the concept of reducing sun shines. To reduce the heat caused by the project perspective and shadow shades incident. For the sake of the owner and with a view to selecting materials slates that are beautiful for the exterior, this is a major project.

งานออกแบบสำนักงานออฟฟิศ แนวคิดสำหรับอาคารที่ทันสมัยสอดคล้องกับธุรกิจ ทางเรามีแนวคิดในการออกแบบโดยใช้เรื่องของการลดแสงแดดที่ส่องเข้ามา เพื่อลดเรื่องความร้อนของโครงการ โดยทำให้เกิด มุมมองและเฉดเงาที่ตกกระทบ ส่วนในเรื่องของวัสดุ ทางเจ้าของและเรามีมุมมองในการเลือกวัสดุประเภทหินกาบที่มีความสวยงามสำหรับการตกแต่งภายนอกโครงการนี้เป็นหลัก