Factory-alma architect

Factory-alma architect

รับออกแบบโรงงาน

Factory-alma architect

Factory-alma architect

รับออกแบบโรงงาน

Factory-alma architect

Factory-alma architect

รับออกแบบโรงงาน

Factory-alma architect

Factory-alma architect

รับออกแบบโรงงาน

Factory-alma architect

Factory-alma architect

รับออกแบบโรงงาน

Factory-alma architect

Factory-alma architect

รับออกแบบโรงงาน

FACTORY NP. PROJECT

Design works, factory  and layout. The concept of modern design is clear and mixed with the use of straight lines and color scheme of the project.


อีกหนึ่งผลงานการออกแบบออฟฟิศ โรงงานและผังบริเวณ แนวคิดการออกแบบให้มีความทันสมัย โปร่งโล่งผสมกับการใช้เส้นตรงในแนวตั้งและโทนสีของโครงการเข้าร่วมด้วย